Στις 25 Απριλίου 2018 η CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED έχει μετατραπεί σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC.

Για πληροφορίες που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC κάντε κλικ εδώ.On the 25th of April 2018 CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED has been converted into GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC.

If you want information on GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC please click here.